Hatrelaterade trauman: bemötande, stöd och behandling av Anneli Svensson

Det här är en bok som ger en helhetsbild om hatets ursprung och vilka konsekvenser det får samt hur de drabbade bör hjälpas.

Här blandas fakta, förklaringsmodeller och förhållningssätt med verkliga fallbeskrivningar med personer som tillhör hat-utsatta minoritetsgrupper.

När studielitteratur är som bäst. Jag uppskattade verkligen att fokuset inte bara låg på det grova våldet utan även sådant som är mer diffust.

Sådant som förvisso inte enligt lag är ett brott men kan vara nog så obehagligt och kränkande för den som utsätts.

Layouten är tydlig och bra strukturerad och gör det lätt att ta till sig faktan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.