Meningen med våld av Per Isdal

Pers ambitioner med denna bok är att säga något om allt våld, inte bara mäns våld mot kvinnor. Det gör han med hjälp av exempel och fallbeskrivningar ur förövarnas perspektiv.

”Våld i alla dess former påverkar samhället med sin brutalitet och sin meningslöshet, oavsett om det sker på gatan eller inom familjen.”

Han är övertygad om att våld hänger samman med våld och att den absoluta tydligaste enskilda orsaken till att man utövar våld är att man själv har blivit utsatt för våld.

”För att motverka och stoppa våldet är det nödvändigt att förstå dess bakgrund och orsaker. Att det är en reaktion på maktlöshet och vanmakt. Det är också viktigt att tala klarspråk och inte dölja våldet bakom omskrivningar och ursäkter.”

Han drivs även av en önskan om att hjälpa människor att förstå våldet.

Jag tycker att han förmedlar sitt budskap och syfte med boken på ett enkelt och naturligt sätt som gör att jag som läsare både kan ta till mig budskapet och samtidigt reflektera och analysera det.

De många exemplen och fallbeskrivningar är perfekt utplacerade i texten och det icke-akademiska språket är lätthanterligt. Men det jag saknade var däremot en sammanfattningslista över referenserna då jag är lite lat av mig och vill ha tips på böcker med samma teman serverat till mig.

Jag tycker att det är en oerhört viktig och ögonöppnande bok som nog kan ge både tröst och verktyg till läsaren 🙂

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.