Hämnd och Efter hämnden av Kalle Güettler och Viktor Engholm

hämnden och efter hämnden

I boken Hämnd får läsaren ta del av Elias och hans familjs förflutna. Tyvärr är det ett förflutet som inte släpper sitt grepp om Elias mamma och det som hände henne påverkar Elias starkt. En dag hamnar han i ett dilemma.

Efter Hämnden: Det har nu gått ett år sedan hämnden och Elias ska få sin första permission. Men det blir inte alls som han har hoppats. Hans främlingskap är starkt och hans mamma bevärdigar honom inte ens med en blick. Sedan händer något som visar att det förflutna är långt ifrån glömt.

Genom sin text och sina illustrationer lyckas Kalle och Viktor förmedla hur förödande ett traumatiskt förflutet kan vara för en människa. Jag tyckte att de här grafiska serieromanerna var riktigt gripande och starka berättelser som ger stoff till intressanta diskussioner. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.